Sihtasutuse Archimedes teadaanne seoses õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektidega Covid-19 eriolukorras

16.03.2020

Uued, riiklikust eriolukorrast ja globaalsest pandeemiast tulenevad suunised sihtasutuse toetatud projektide raames:

  • palume igasugune Eestist väljasõit ära jätta eriolukorra lõpuni;
  • palume välisgruppide vastuvõtmine ära jätta eriolukorra lõpuni;
  • kõik, kes juba on rahvusvaheliste projektide raames välismaal või õpirändes ning soovivad tagasi tulla, võivad seda teha ning nende kulud kuuluvad force majeure klausli alla vastava toetuslepingu raames. Tagasi võivad pöörduda ka need, kes pole hetkel väljakuulutatud eriolukorraga riigis.

Meie otsuse aluseks on:

  • WHO pandeemia väljakuulutamine;
  • Eestis välja kuulutatud eriolukord;
  • kiirelt muutuv olukord maailmas ning eriolukorrad teistes riikides.

Kõik reisimise ja rahvusvaheliste üritustega seotud tegevused, mida veel pole käivitatud ja mis on planeeritud enne 1. maid 2020, palume edasi lükata ning kulusid mitte teha. See kehtib kas 1. maini või kuni sihtasutuse järgmise teateni.

Kulude aktsepteerimine on võimalik algselt eraldatud toetuse piires, täiendavat finantseeringut ei eraldata.

Toetuslepingu raames aktsepteerime kulusid järgmistel tingimustel:

  • kindlustusleping ei kata tehtud kulutusi, aluseks on kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused);
  • toetusesaaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks.
Skip to toolbar