Noortepassil on uued tõlkematerjalid

17.03.2020

Noortepass on programmi Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa solidaarsuskorpuse viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil.

Noortepass on:

  • ametlik kinnitus konkreetses Erasmus+: Euroopa Noored programmi raames aset leidnud noorteprojektis osalemise kohta;
  • selle projekti kirjeldus;
  • analüüsivahend õpikogemuse ja tegevuste reflekteerimiseks ja õpitulemuste mõtestamiseks
  • võimalus muuta programmi Erasmus+: Euroopa Noored projektide käigus toimuv mitteformaalne õpe nähtavamaks;
  • selgitus programmi Erasmus+: Euroopa Noored tegevuste ja selle tulemuste kohta, mida mõistavad ka inimesed väljastpoolt noortevaldkonda.

2020. aasta algul tõlgiti eesti keelde kaks uut käsiraamatut – “Üks-ühele. Toetades silmast silma õppimist” ning “Väärtus sulle, väärtus teistele”.

Üks-ühele. Toetades silmast silma õppimist” juhib tähelepanu üks ühele suhtele „Erasmus+: Euroopa Noored“ programmis osaleja ja noorsootöötaja või mentori vahel. Selle suhte olemus ja partnerite koostöö on mitteformaalse ning informaalse õppe tunnustamise oluline element.

Väljaande loomine sai inspiratsiooni järele proovitud 1-1 koolituskursuse käsitlusest. On aeg levitada ideed ja selle aluseks olevat metoodikat, mis aitavad teil õppida, reflekteerida ja järele proovida!

 

Väärtus sulle, väärtus teistele” trükise eesmärk on anda noorsootöötajatele, mentoritele ja koolitajatele ideid, ressursse ja töövahendeid, aitamaks osalejatel väljendada oma õpitulemusi selliselt, et need teistele inimestele asjakohaselt edasi anda. See on protsess, mis ei alga projekti lõppedes; pigem eeldab see, et osalejad peaksid oma õppimisel silma peal hoidma ja seda reflekteerima. Märkuste tegemine reflekteerimise etappide ajal võib olla väga kasulik, et osalejatele pärast projekti lõppu õpitut meelde tuletada. Sellegipoolest peavad õpitulemused olema siiski sõnastatud nii, neist saadaks aru ka rahvusvahelisest noorsootöö kogukonnast väljaspool.

 

Skip to toolbar