Rahvusvaheline seminar „Let’s Talk About Mental Health“

08.04.2020

Praeguses eriolukorras on vaimse tervise toetamine ülitähtis, et saada hakkama isolatsiooni, ebakindluse ja muutustega. Seminari eesmärgiks on anda noorsootöö valdkonnas tegutsevatele inimestele teadmised, oskused ja hoiakud selle kohta kuidas tegelda noorsootöös vaimse tervise teemaga. Seminar toimub veebis.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminar toimub 11.–13.05.2020 veebis.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad ja noorteliidrid, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad:

– kes on vaimse tervise teemast huvitatud ning valmis seminaril saadud teadmisi edaspidi oma töös rakendama ning kindlasti ka kolleegidega jagama;

– kes on vähemalt 18 aastat vanad ja kes oskavad inglise keelt piisavalt selleks, et koolitusest aktiivselt osa võtta.

Kandideerimise tähtaeg on 19.04.2020.

Osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofoniga arvuti ning töökindel internetiühendus. Peamine kasutatav veebiplatvorm on Zoom, mis tuleb osalejatel alla laadida.

Ingliskeelse lisainfo seminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Seminar toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar