Rahvusvaheline koolitus “One 2 One” – supporting learning face-to-face”

16.04.2020

„ONE 2 ONE“ on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames korraldatav rahvusvaheline koolitus, mille fookuses on noorsootöötajate võimalus toetada noorte arengut üks-ühele individuaalse suhtluse kaudu. Koolitusel uuritakse lähemalt õppimise olemust ja arutletakse selle üle, mida tähendab õppimise toetamine üks-ühele suhtluses; jagatakse kogemusi erinevate lähenemisviiside ja keskkonna mõju kohta õppimisele ning arendatakse oskusi, mis toetavad õppimisega seotud refleksiooni.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 05.-11.10.2020 Brüsselis.

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema noorsootöötajad, noorteliidrid, koolitajad, coachid, mentorid, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad, kes:

  • soovivad töös noortega toetada õppimist läbi üks-ühele suhtlemise ja näevad vajadust suurendada oma pädevusi töös noortega;
  • on töötanud noortega vähemalt ühe aasta;
  • kes on vähemalt 18 aastat vanad ja kes oskavad inglise keelt piisavalt selleks, et koolitusest aktiivselt osa võtta.

Kandideerimise tähtaeg on 9.06.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 3 kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 69 79 217)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames.

Skip to toolbar