Rahvusvaheline koolitus “Passion for Learning 2020”

17.04.2020

Paljud noorsootöötajad on kogenud, et noori on aina raskem kaasata. Kas soovid rohkem teada õppimise rollist noorsootöös? Kas küsid endalt kuidas pakkuda noortele õppimisel emotsionaalset tuge? Millisena näed oma rolli noorte arengu toetamisel? Kuidas tugevdada õppimise elementi oma tegevustes, et noored osaleksid teie noortekeskuses, huvikoolis vms järjest aktiivsemalt ja julgemalt? Miks kaotavad noored vahel motivatsiooni? Kas otsid praktikaid, tööriistu ja meetodeid õppimise hõlbustamiseks?

SA Archimedese noorteagentuur alustab koostöös Läti bürooga mitu kuud kestva koolitusprogrammiga “Passion for learning”, mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise toetamisel.

Protsess kestab maist septembrini (sh koolitus, iseseisev töö õpitu rakendamiseks koos mentorlusega koolitajate poolt).

Pakume 3-päevast veebikoolitust, millele järgneb toetus nii individuaalselt kui rühmas kuni septembri lõpuni. Selle aja vältel rakendate koolituselt saadud ideid oma töös veebi teel või otsekontaktis noortega.

Käsitletavad teemad: enesehindamine; kasulike veebiplatvormide ja tööriistade tutvustus ja näpunäited nende kasutamiseks; õppimise teadmiste täiendamine noorsootöö kontekstis; uued ideed aitamaks noortel teie tegevustest maksimumi võtta; motivatsiooni mõistmine.

Võtmesõnad: õppimise olemus; õpimotivatsioon ja õpitahe; õpiprotsess; ennastjuhtiv õppija; kogetu mõtestamine; õpitu väärtustamine; õppimise vastu kire sütitamine; noorsootöö kõrgem kvaliteet.

Koolitus on rahvusvaheline ja see toimub 19.– 21. mail 2020 veebis. Töökeeleks on inglise keel. Siseriiklikud tegevused toimuvad eesti keeles vajadusel tõlkega vene keelde.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema inimesed, kes:

  • tegelevad noortega huvikoolis või -ringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris: kutselised ja vabatahtlikud noorsootöötajad, kes on noorte arengule tugevaks toeks;
  • tegelevad noortega nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;
  • on teemast huvitatud ning motiveeritud arendama õppimise juhendamisega seotud protsesse oma igapäevatöös;
  • on kokku puutunud Erasmus+ ja/või Euroopa Solidaarsuskorpuse projektidega;
  • on võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus (mai 2020 – september 2020)

Kandideerimise tähtaeg on 04.05.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni seitse kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Vajalik on stabiilne internetiühendus ning seadmel, mida kasutad, peab olema kaamera ja mikrofon, et saaksid koolitusel aktiivselt osaleda.

NB! Juhul, kui Sinu õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida, siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Sind Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar