“Exploring the digital dimension of youth workers’ competences” – rahvusvaheline konverents

20.04.2020

24-27. veebruaril 2020 toimus Viinis, Austrias rahvusvaheline seminar. Eestist oli 2 osalejat – noorsootöötaja Maria Smonina Tallinnast ja noorsootöötaja Hanna Laius Elvast. Meie osalemist toetas SA Achimedes Noorteagentuur. Konverentsi töökeeleks oli inglise keel. Rühm oli mitmekesine – õpetajad, noorsootöötajad, koolitajad ja aktivistid paljudest Euroopa riikidest. Kokku oli umbes 120 osalejat. Koolitus oli mõeldud noorsootöötajatele, kes tunnevad huvi innovatsiooni ja noorsootöö digitaliseerimise vastu.

Konverentsi teemaks oli digitaalne dimensioon noorsootöös, anti ülevaade hetkearengutest ja noorsootöötajate digitaalsetest kompetentsidest praegustes kompetentsimudelites. SALTO töötubade eesmärk oli tuua kokku noortevaldkonna koolitajad  ja noorsootöötajad Euroopa riikidest, et jagada kogemust ja luua ühist teadmist.

Üheks seminari eesmärgiks oli rahvusvaheliste kontaktide loomine, et organisatsioonid leiaksid oma tulevastele projektidele seminarilt partnerid. Peale koolituse põhiteema “Exploring the digital dimension of youth workers’ competences” saime teada palju uusi fakte nii noorsootööst Euroopas, kui ka õpetajate ja koolitajate kogemustest.

Konverentsi eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid uusi tehnoloogiaid saab kasutada mitteformaalseks õppimiseks noorsootöös. Kuidas mõjutavad uued tehnoloogiad noorte huvi mitteformaalses õppimises osalemise vastu? Milliseid tehnoloogilisi vahendeid ja tarkvara saab noortekeskustes kasutada? Kuidas saab uute tehnoloogiate ja meetodite abil muuta õppetegevusi kaasaegsemaks ja noortele huvitavamaks?

Seminar algas 24. veebruaril õhtul ja lõppes 27. veebruaril peale lõunat. Esimese päeva hommikul said kõik seminaril osalejad omavahel tuttavaks. 

Järgnesid kolm tihedalt sisustatud koolitusepäeva, kus uurisime üheskoos erinevate tegevuste kaudu, millised on noorsootöötaja digivajadused ja -oskused.

Iga päev lahkasime määratud teemasid, korraldades vestlusringe, luues esitlusi ning grupitöid ja jagades isiklikke kogemusi ja kokkupuuteid. Rääkisime nutikast noorsootööst. Noored ja noorsootöötajad saavad uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh. ka digitaalseid) nii praeguste probleemidega, kui ka uute väljakutsetega toimetulekuks.  Otsime digilahendusi igapäevastele väljakutsetele ning püüame mõista, mida noored ootavad ja vajavad digimaailmas.

Konverentsi teemad:

  • nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused;
  • diginoor – noored digivahendite kasutajana;
  • digivahendid noorsootöötaja igapäevatöös; noorsootööd toetavad digilahendused noortega suhtlemisel; noorsootöö nähtavaks muutmisel; sündmuste korraldamisel; õppimise toetamisel;
  • noorsootöötaja ja noore koostöö digivahendite kasutamisel;
  • digiturvalisus;
  • nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused;

Teisipäeval oli peamiseks atraktsiooniks ennelõunal Muuseumi Mänguväljak, kus olid kokku 9 punkti, mis kõik sai läbi käia ja tutvuda neis pakutavaga. Näiteks olid seal Cities of Learning, Coder Dojo, mis õpetab lastele programmeerimist, 3d printimine Minecraft‘i maailmast jne. Hannat huvitas näiteks enim Coder Dojo ning kuna ta on ka teadus- ja tehnikaringi juhendaja,siis saab ta selle kohe ka töösse panna ja noortele tutvustada. 

Pärast lõunapausi olid meil vestlusringid erinevatel teemadel: Miks nii paljud noorsootöötajad kardavad digitaliseerimisest?, Kas oli virtuaalne või tõene?, Digitaalne ja kultuurne haridus läbi videomängude ja veel palju muud. Iga noorsootöötaja sai osaleda 3 töötoas, mis teda enim huvitas.

Kolmapäeval oli kavas noorsootöötajate kompetentside uurimine seoses digitaalse noorsootööga. Millised kompetentsid lähevad digitaalse maailmaga kokku ja millised võib-olla kõige paremini ei seostu. Samuti uuriti, kuidas neid kompetentse arendada noorsootöötajatel. Pärast lõunat oli teemaks “minu roll digitaalses noorsootöös”, kuidas seda arendada ja mida oleks vaja juurde õppida?

Õhtu lõppes käiguga Tricky mind-3d and AR muuseumisse, kus saime ka enda meele tööle panna.

Viimasel päeval, 27.veebruaril tegime kokkuvõtted tehtud tööst. Räägiti, kuidas hakatakse edaspidi meie tööd arendama ja mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb. 

Me oleme innovatiivsed noorsootöötajad ja me kasutame noorsootöö teostamiseks aktiivselt sotsiaalmeediat ja muid huvipakkuvaid digilahendusi. Osalesime konverentsil eelkõige selleks, et näha kuidas teised on digilahendusi kaasama hakanud ja mida kasutatakse, et seda siis ka oma töösse sisse viia, kui see on mõistlik. 

Koolituse käigus me töötasime välja strateegilise lähenemise noorte tõhusamaks kaasamiseks, leidsime koostööpartnereid kvaliteetsete kaasatuse projektide loomiseks ja omandasime praktilisi oskusi projektide kirjutamisel, kasutades selleks rahvusvahelise noorsootöö (Erasmus+/ Euroopa Solidaarsuskorpuse) võimalusi. 

Töö ja õppimine:

Lõbusad momendid:

 

 

Välismaal koolitustel käimine annab juurde väga palju uusi teadmisi, vaatenurki, motivatsiooni ja vajalikke kontakte. Oleme tänulikud projekti korraldajate ja koolitajatele sisuka õpirände eest. 

Konverents oli väga kasulik ja kõik osalejad jäid seminariga väga rahule. Koolitus oli korraldatud sujuvalt, osalejad hoidsid ajakavast kinni ning programm oli korralikult ette valmistatud. Meil oli kena hotell Viini eeslinnas, teenindus oli super ja toit imemaitsev. Mitte millegi pärast ei pidanud muret tundma!

Koolitusel käisid ja kogemust jagasid Hanna ja Maria

Aasta 2020 parimatel koolitussündmustel saab silma peal hoida SIIN

Skip to toolbar