Rahvusvaheline koolitus “Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion Lab”

20.04.2020

“Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion Lab” on online koolitus, mille eesmärk on kokku tuua erinevate riikide noorsootöötajad, kes igapäevases töös puutuvad kokku noortega, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel. Eesmärk on koos arendada välja häid kaasatusele suunatud rahvusvahelisi projekte Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames.  

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 27.–30.05.2020 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, sotsiaaltöötajad, kes soovivad strateegilisemalt arendada ja ellu viia rahvusvahelisi kaasava noorsootöö projekte.

Kandideerimise tähtaeg on 10.05.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud viis kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Koolituse sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Kaisa Mihklepp (kaisa.mihklepp@archimedes.ee).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar