Otsime zoom.us keskkonna mentoreid

21.04.2020

SA Archimedese Noorteagentuur otsib zoom.us keskkonna mentoreid

Mentoreid vajatakse järgmistel teemadel:

 • Kuidas ette valmistada ja läbi viia veebiseminare zoom.us keskkonnas noortele ja noortega töötavatele inimestele
 • Kuidas ette valmistada ja läbi viia osalejaid kaasavaid koosolekuid zoom.us keskkonnas

Töö sisu

 • Veebiseminari koolitajate nõustamine zoom.us keskkonna kasutamise osas (kuidas veebiseminari planeerida, millised interaktiivseid kasutusvõimalusi keskkond pakub jne)
 • Veebiseminari koolitajate nõustamine lähtuvalt õppekava ülesehitusest sobilike meetodite valikuks (kuidas veebiseminaril osalejaid kaasata, missuguseid võimalusi selleks zoom.us keskkond pakub)
 • Jooksvate küsimuste lahendamine, mis puudutab veebiseminari läbiviimist zoom.us keskkonnas
 • Individuaalne või väikeste gruppide (kuni 6 osalejat) nõustamine teemal, kuidas viia zoom.us keskkonnas läbi hästi planeeritud koolitusi või koosolekuid
 • Nõustamine toimuks eesti või inglise  keeles

Nõustamise maht

 • Nõustamine noorte koolituste teemal mahus (kuni 10 tundi)
 • Nõustamine täiskasvanute koolituste teemal (kuni 10 tundi)
 • Nõustamine koosolekute teemal mahus (kuni 4 tundi)
 • Nõustamine toimub eesti või inglise keeles.
 • Nõustamine toimuks peamiselt veebipõhise nõustamisena (eriolukorra lõppemiseni kindlasti). Võimalusel/vajadusel  lepitakse hiljem kokku kohtumine nõustajaga.

Nõustamise aeg

 • Nõustamised toimuksid perioodil 01.05 – 01.09.2020. Koostöö sobivuse korral jätame endale võimaluse koostööd pikendada.

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Kandideerimiseks palume saata:

 • Millisel teemal olete huvitatud nõustama (koosolekud, noorte koolitused, täiskasvanute koolitused)
 • Põgusat kirjeldust, milline on teie kogemus zoom.us keskkonna kasutamisel lähtuvalt sellest, millisel teemal(del) soovid nõustada kas koosolekute, noorte koolituste, täiskasvanute koolituste  (sh noortega töötavate inimeste). Kirjeldust, milline on teie kogemus nõustajana või koolitajana, õpetajana.
 • Kuidas olete valmis nõustama (kas peamiselt e-kirja, Skype, Zoom, telefoni teel jm võimalused)
 • Pakkumuse maksumus (bruto tunnitasu) 
 • CV

Pakkumuste hindamine

Hindame kõigis kolmes nõustamise viisi pakkumusi eraldi (nõustamine koosolekute, noorte koolituste ja täiskasvanute koolituste osas) .Pakkumuste hindamisel võtame arvesse:

 • Zoom keskkonna kasutamisel varasem kogemus lähtuvalt  teemast(dest), millel soovite nõustada (koosolekute, noorte koolituste, täiskasvanute koolituste)(max 30 p)
 • Nõustamiskogemus. Töökogemus nõustajana, koolitajana või õpetajana (max 20 p)
 • Pakkumuse kogumaksumus (max 50 p)
 • Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 50.

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Samuti jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks. Sobiva koostöö korra jätame võimaluse koostööd pikendada kuni 2020 aasta lõpuni.

Palume pakkumus esitada elektrooniliselt hiljemalt 28. aprill kell 22.00 e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee

Skip to toolbar