Venekeelne rahvusvaheline koolitus „Мобилити Тейстер для организаций, работающих с инклюзией и являющихся новичками в программе Эразмус+“

24.04.2020

Koolituse “Mobility Taster” eesmärk on tutvustada esmaosalejatele programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus võimalusi ning leida potentsiaalseid projektipartnereid.

Koolituse põhjalikum kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on vene keel.

Koolitus toimub 22.–26.09.2020 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noortega töötavad inimesi:

  • kes tunnevad huvi Erasmus+ võimaluste vastu ja plaanivad luua koos noortega projekti;
  • kes pole varem kunagi projekte koostanud.

Kandideerimise tähtaeg on 28.06.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Putškova (anastassia.putskova@archimedes.ee; 626 8990).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar