Rahvusvaheline veebiseminar: Kuidas paremini promoda noorte osalust!?

25.05.2020

SALTO Noorte Osaluse ja Info Ressursikeskus (SALTO Participation and Information Resource Centre) korraldab 4. juunil kell 15:00-17:00 veebiseminari, kus Eesti Noorteühenduse Liidu (ENL) eestvedajad ja 18-aastane noor aktivist Deborah Fakeye Iirimaalt jagavad kogemusi, kuidas paremini reklaamida noorte osalust. 


Esinejad jagavad praktilisi nippe, õpikogemusi, läbikukkumisi ja räägivad sellest, mis rolli mängivad turundus ja kommunikatsioon noortesektoris.  Deborah’l on oma noore ea kohta hämmastav kogemustepagas ning eelmisel aastal valiti ta Iirimaa noorsotöötajaid ühendava organisatsiooni Irish Youth Work presidendiks. Ta on vedanud kampaaniaid Brexiti, valimiste ja seksuaalhariduse teemal, on sage külaline Iirimaa meediakanalites ning osaleb aktiivselt rahvusvahelise noorsootöö mõjutajana. Mikk Tarros (ENLi arendusnõunik) ja Karl Andreas Sprenk (projekti “Noored Otsustajad” endine projektijuht) on aktiivselt propageerinud noorte osalust otsustusprotsessides ning reklaaminud valimisea langetamist. Mõlemal on kogemusi nii meediasuhetes, noorte kaasamisega, kui ka noori puudutavate stereotüüpidega, mille vastu ENL on pidanud “võitlema” ning on teinud seda sageli just läbimõeldud ja eduka kommunikatsiooniga.


Leia inspiratsiooni, ideid ja saa praktilisi näpunäiteid, kuidas noortevaldkonda paremini nähtavaks teha!


Registreeru siin hiljemalt 31. mail.

Üritus Facebookis.

Foto: Andrea Piacquadio (Pexels)

Skip to toolbar