Rahvusvaheline koolitus “APPETISER – An introduction on how to use Erasmus+ for international youth work”

07.07.2020

APPETISER on koolitus, mis pakub osalejatele esimest rahvusvahelist projektikogemust, teadmisi programmide Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus kohta ja kuhjaga inspiratsiooni rahvusvahelise koostöö alustamiseks noortevaldkonnas.

 APPETISER koolitus annab osalejatele võimaluse:
– tutvuda mitteformaalse ja kultuuridevahelise õppega;
– nautida esimest kultuuridevahelise noorteprojekti kogemust;
– jagada kogemusi kohalikust noorsootööst;
– avastada programmi Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks;
– analüüsida rahvusvaheliste noorteprojektide häid näiteid;
– õppida kohalikus noorsootöös kasu lõikama rahvusvahelistest kogemustest.  

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 24.08.2020 – 07.09.2020 veebis.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, kellel pole veel rahvusvahelise noorsootöö kogemust, kuid kes soovivad ellu viia rahvusvahelisi noorteprojekte programmi Erasmus+: Euroopa Noored või Euroopa Solidaarsus korpuse programmi raames. Kandideerima ootame vähemalt 18-aastaseid huvilisi.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kolm kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 15.07.2020.

Osalustingimused

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217)

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar