Rahvusvaheline partnerlusseminar “Match. Exchange. Develop. Youth Work against violent radicalisation and extremism – partner building activity.”

23. July 2020

Õpirände eesmärgiks on toetada noorsootöötajaid noorte radikaliseerumise peatamisel ning aidata neil väljakutsetega toime tulla. Õpiränne pakub avatud keskkonda, et õppida teistelt spetsialistidelt, arendada koos ideid ühiste projektide ja partnerluste loomiseks.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õpirände töökeeleks on inglise keel.

Õpiränne toimub 28.09.2020-02.10.2020 Bonnis, Saksamaal.

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noorteprojektide korraldajaid, noorteorganisatsioonide töötajad.

Kandideerimise tähtaeg on 02.08.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Ingliskeelse lisainfo ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

JAGA