Rahvusvaheline partnerlusseminar “Match. Exchange. Develop. Youth Work against violent radicalisation and extremism – partner building activity.”

23.07.2020

Seminari eesmärgiks on toetada noorsootöötajaid noorte radikaliseerumise peatamisel ning aidata neil väljakutsetega toime tulla. Õpiränne pakub avatud keskkonda, et õppida teistelt spetsialistidelt, arendada koos ideid ühiste projektide ja partnerluste loomiseks.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminar toimub 28.09.2020-02.10.2020 veebis.

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noorteprojektide korraldajaid, noorteorganisatsioonide töötajad.

Kandideerimise tähtaeg on 02.08.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Ingliskeelse lisainfo ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Seminaril osaleja omaosalus on 0 eurot.

Seminarile kandideerimisega kinnitad, et oled valmis täitma järgmisi kohustusi:

  • Osaled seminaril täies mahus.
  • 15 päeva jooksul pärast seminari lõppu täidad tagasiside vormi.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Seminar toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar