Rahvusvaheline koolitus „Appetiser“

07.09.2020

Koolituse „APPETISER (online edition) – An introduction on how to use Erasmus+: Youth in Action and the European Solidarity Corps Programmes for international youth work“ eesmärgiks on on anda esimene ja positiivne kogemus rahvusvahelises projektis, et motiveerida osalejaid Erasmus+ programmiga liituma.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 02.–13.11.2020 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, noorteliidreid, noorteprojektide koordinaatoreid.

Kandideerimise tähtaeg on 28.09.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Koolitusel osaleja omaosalus on 0 eurot.

Koolitusele kandideerimisega kinnitad, et oled valmis täitma järgmisi kohustusi:

1) Osaled koolitusel täies mahus.

2) 15 päeva jooksul pärast koolituse lõppu täidad tagasiside vormi.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar