SA Archimedese Noorteagentuur otsib programmi Euroopa Solidaarsuskorpuse koolitustele nooremkoolitajaid!

15.09.2020

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt valdkondades. 

Üheks osaks Euroopa Solidaarsuskorpusest on vabatahtlik teenistus, mis annab 18-30 aastasele noorele võimaluse teha 2 nädalat kuni 1 aasta vabatahtlikku tööd oma koduriigis või välismaal. Teine osa on töö- ja praktikaprojektid, mille raames asub samas vanuses noor tööle või praktikale mõnes solidaarsust toetavas organisatsioonis.

Programmides osalevatele noortele on ette nähtud koolitustsükkel, mis koosneb järgnevatest osadest:

  • pre-departure ehk saabumiseelne koolitus Eestist väljaspool teenistust tegevatele noortele
  • on-arrival ehk saabusmijärgne koolitus Eestis teenistust tegevatele noortele
  • mid-term ehk vaheanalüüsi kohtumine Eestis teenistust tegevatele noortele
  • annual event ehk aastakohtumine nii Eestist väljaspool kui ka Eestis teenistust tegevatele noortele

Otsime nooremkoolitajaid, kes oleksid valmis õppima läbi viima just antud koolitustsükli koolitusi. Nooremkoolitaja õpib välja kogenud (vähemalt 2 aastat tegutsenud) vanemkoolitaja kõrval, kes tutvustab juba loodud õppekava ja rakendatavaid meetodeid ning toetab nooremkoolitaja esimesi katseid vabatahtlike/töö- ja praktikaprojektides osalejate koolitamises ja refleksiooniprotsessis.

Nooremkoolitajale on ette nähtud töötasu 150 eurot (bruto) koolituspäev. 

Eeldused kandideerimiseks:

  • Kogemus kas Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpusega (vabatahtlikuna)
  • Kogemus inimeste või organisatsioonide juhendajana vähemalt 1 aasta (näiteks õpetaja, ringijuht, koolitaja).
  • Valmisolek osaleda nii 1-päevastel kui ka 4-5-päevastel koolitustel 2020. aasta sügisel (september-detsember). Kokku peab nooremkoolitaja osalema vähemalt neljal koolitusel. Sobivad koolitused lepitakse kokku koos valitud nooremkoolitajatega.
  • Valmisolek osaleda koolitajate refleksioonisündmusel detsembris 2020.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV, mis peegeldab kogemust koolitajana ja programmidega Erasmus + ja/või Euroopa Solidaarsuskorpus ning mis kirjeldab pädevust juhendajana
  • Motivatsioonikiri (1-2 A4), milles kirjeldad, milline võiks olla Sinu panus ESK koolituste arengusse (näiteks kuidas tagad, et lähtutakse noorte vajadusest, milline võiks olla vabatahtliku teenistuse mõtestamine või kuidas näed inimestega töötamist sellises olukorras). 

Valitud osutunud nooremkoolitajatega sõlmitakse töövõtuleping. Kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid hiljemalt 24.09.2020 aadressil anett.manniste@archimedes.ee. Lisaküsimuste korral võta ühendust aadressil anett.manniste@archimedes.ee

Skip to toolbar