Rahvusvaheline veebikonverents „Bridges for Trainers 2020 – Rethinking – Reconnecting – Rebuilding – !!! online edition !!!“

16.09.2020

Konverents, millest võite osa võtta turvaliselt kodus teed juues!

Konverentsil saab osaleja ülevaate sellest, mis Euroopa koolitusmaastikul noorsootöö valdkonnas Covid-19 ajal toimunud on ning mida uut toob 2021. aasta.  

Bridges for Trainers (BfT) toimub iga kahe aasta tagant ja see on konverentsi kontseptsioon, mis ühendab kogenud koolitajaid, koolituste korraldajaid ja programmi Erasmus+ noorte ja Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) NA / SALTO RC töötajad.

BfT 2020 peamised teemad on:

• Uurida COVID-19 kriisi mõju või tagajärgi õppimise ja koolituse osas

• Uurida koolitajate ja koolituse rolli 2021. aastal

• Pakkuda teavet tulevaste arengute kohta (uued programmid, Euroopa noorsootöö kava ja uus Euroopa koolitusstrateegia)

• Julgustada võrgustikutöö tegemist koolitajate ja koolituste korraldajate vahel

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 17.–20.11.2020 veebis.

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema noorsootöö valdkonnas tegutsevaid koolitajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 28.09.2020.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Konverentsil osaleja omaosalus on 0 eurot.

Konverentsile kandideerimisega kinnitad, et oled valmis täitma järgmisi kohustusi:

  • Osaled konverentsil täies mahus.
  • 15 päeva jooksul pärast konverentsi lõppu täidad tagasiside vormi.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Konverents toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar