SANA otsib digiajakirja toimetajat

07.10.2020

SA Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS tegusat ja innukat PEATOIMETAJAT.

MIHUS on SA Archimedes noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis on ilmunud alates 2009. aastast. 2019 aastast ilmub ajakiri veebiajakirjana – http://mihus.mitteformaalne.ee/

Ajakirja eesmärk on olnud tuua noorsootöötajateni ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest nii Eestis kui laiemas maailmas. Soovime innustada nii noorsootöötajaid kui ka kaasata teistes valdkondades tegutsejaid noortega seotud teemadel kaasa mõtlema. MIHUS ilmub kolm korda aastas: mais, septembris ja detsembris. Alates 2020. aastast toetatakse ajakirja  väljaandmist programmi Erasmus+ riikliku agentuuri noortevaldkonna koolitus- ja koostöökava tegevuste eelarvest.

Ajakirja väljaandmisega soovib Noorteagentuur panustada noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse  ja selle arengusse ning osaleda seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika mõtestamises Eestis. Ajakirja eesmärk on tuua ka noortevaldkonna sidusvaldkondade teemasid ja inimesi noorsootöötajatele lähemale ning samas pakkuda noortega seotud põnevat lugemist ka neile, kes noortevaldkonnas ei tööta, kuid puutuvad noortega kokku või mõjutavad nende elu enda tööde ja tegemiste kaudu.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö juhtimine (sh eelarve planeerimine ja koordineerimine) ning ajakirjaga seotud lisaettevõtmiste, nt arutelude, sündmuste, nähtavuse, lugejate tagasiside küsimise planeerimine ning korraldamine.

Kui sulle läheb korda Eesti noorsootöö areng ja soovid eelpoolkirjeldatud eesmärkidesse panustada ning sul on selleks ka väga head eeldused, kandideeri peatoimetajaks.

Ootused kandidaadile:

 • omab ajakirja toimetamise ja tekstidega töötamise kogemust;
 • omab kogemust veebiajakirjaga töötamises (WordPress tarkvara);
 • on loov koostama ajakirja sisu ning pädev toimetama valminud tekste;
 • on inspireeritud töötama välja ettevõtmisi koostöös SANA meeskonnaga ajakirja sisu teemade laiemaks käsitlemiseks;
 • omab valmisolekut mõtlema kaasa ajakirja teavitustegevuste teemadel;
 • tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
 • täiendab end noortevaldkonnaga ja noortega seotud teemades;
 • oskab eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
 • oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
 • on hea organisaator, kes suudab töötada iseseisvalt ja tagada kvaliteedi.

Palume saata hiljemalt 15. oktoobriks e-posti aadressile monika.riso@archimedes.ee järgmine info vabas vormis:

 1. CV koos motivatsioonikirjaga;
 2. varasemate kogemuste tutvustus, lähtuvalt kandidaadile seatud ootustest;
 3. vaade ajakirja MIHUS tulevikule sh tuues välja teemad, mis 2021. aastal noortevaldkonnas nii Eesti kui Euroopa kontekstis oluliseks pead;
 4. arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega.

Pakkumiste hindamisel hindame pakkuja motivatsiooni (30 punkti) ja varasemat kogemust (40 punkti) ja pakkumise hinda ilma maksudeta (30 punkti, arvestusega vähim on parim). Motivatsiooni hindame motivatsioonikirja ja MIHUS tulevikuvaate põhjal. Varasemat kogemust hindame CV ja kogemuste tutvustuse põhjal.

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajaline võlaõiguslik leping. Töövõtja on vaba tööaja ja –koha valikul, töökoormus on vahelduv sõltuvalt ajakirja väljaandmise perioodist. Peatoimetaja alustab tööd 1. novembrist, uus number ilmub 2020. aasta detsembri lõpus.

Lisainfo: Reet Kost reet.kost@archimedes.ee

Olete oodatud kandideerima!

Skip to toolbar