Rahvusvaheline veebikoolitus “Enhancing youth participation in local and regional life and community through digital tools (ONLINE COURSE)”

15.10.2020

Koolitusel õpitakse kuidas võtta veebiplatvormidest maksimumi nii, et seal saaks sisukalt osaleda ning kutsuda ellu positiivseid ja demokraatlikke muutusi. Arendatakse teadmisi ja praktilisi oskusi noortega veebis töötamiseks. Tutvustatakse kaasaegseid meetodeid, mis toetavad noorte veebis tegutsemist. Tähelepanu pööratakse ka riskidele, väjakutsetele, võimalustele ja takistustele, mis digitaalse osalusega kaasnevad.

Osalemiseks on vajalik kasutada seadet, millel on kaamera ja mikrofon ning stabiilne internetiühendus. Osalejad peavad laadima alla Zoom rakenduse ning looma konto Canvas.net platvormil.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 02.–05.12.2020 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, noorte koolitajaid, noorteliidreid, noorteprojektide korraldajaid, sotsiaalpedagooge, noortepoliitika kujundajaid ning ametnikke, kes tegelevad noorteosaluse või nutika noorsootööga

Kandideerimise tähtaeg on 10.11.2020.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Koolitusel osaleja omaosalus on 0 eurot.

Koolitusele kandideerimisega kinnitate, et olete valmis täitma järgmisi kohustusi:

  • Osalete koolitusel täies mahus.
  • 15 päeva jooksul pärast koolituse lõppu täidate tagasiside vormi.

SANA rolliks on pakkuda osalejale tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar