Koolituskutse: Maailm meie kogukonnas – noorte identiteet ja noorsootöö väärtused

19.10.2020

Iga inimene mõjutab maailma nii oma tegude kui ka tegemata jätmistega. Samuti oleme kõik mõne kogukonna liikmed, läbi mille kujundame omakorda kogukondade eesmärke ja tegevusi.
Noorsootöötajal on oluline roll mõista, kuidas kogukonnad noorte arengut, identiteeti ja väärtusi mõjutavad. Noorte jaoks on üha olulisemad keskkonna, säästva tarbimise, kaasatuse, vähemuste õiguste ja kiusamise vähendamisega seotud teemad. Maailma- ja inimõigustealane haridus pakuvad sisulisi ja praktilisi meetodeid teemade käsitlemiseks ning toetavad noorsootöö alusväärtusi. Koolituse käigus jagavadki oma praktilisi kogemusi töös kogukondade ja väärtusteemadega mitmed vabaühendused ning koolitajad avavad lühiloengute ja kaasavate meetodite toel teemat noorsootöö vaatest. Lisaks leiab kahe koolituspäeva jooksul läbivalt kajastust kriitilise mõtlemise teema, mis on üha rohkem killustuvas maailmas oluline oskus, et panustada kogukondade töösse teadmispõhiselt.

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab, mis on kogukonna- ja maailmaharidus ning inimõigused.
  • Mõistab, mida tähendab kogukond ja oskab määratleda kohalikke ja globaalseid kogukondi, mille liige tema ja tema noored on (sh virtuaalsed kogukonnad).
  • Mõistab noore kogukonda kuulumise põhjuseid, motivatsiooni ja selle seoseid noore inimese identiteedi kujunemisega.
  • Mõistab, kuidas kogukonnas toimuv muudab maailma ja vastupidi ning kuidas kogukonna liikmete käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas see kogukond elab ja toimib.
  • Oskab toetada noori nende plaanides, kus soovitakse maailma oma väikeses kogukonnas muuta.
  • Oskab nendel teemadel kriitiliselt mõelda ja analüüsida ning neid siduda noorsootööga.

Koolituse sihtgrupp:

Noorsootöötajad, noortega tegelevad spetsialistid, haridustöötajad, kohalike omavalitsuste esindajad.

 

Koolitus toimub 10.-11. november Tallinnas, Telliskivi Loomelinnaku piirkonnas.

Registreerumine kuni 03.11.2020: https://koolitus.edu.ee/training/4707

Skip to toolbar