Ka veebikoolitused viivad inimesi kokku

20.10.2020

24.08-07.09.2020 toimus veebikoolitus Appetiser in Denmark. Eestist osales koolitusel Annika Kallasmaa, noorsootöö spetsialist Põltsamaalt. Loe lähemalt, mida Annika koolituselt endaga kaasa võttis:

HOP online learning keskkonnas on palju infot, kuidas rahvusvahelist noorsootööd teha, mis on formaalne- ja mitteformaalne õppimine; heade praktikate näited; videomaterjalid Erasmus+ programmi kohta jpm. Koolitusel tutvustati Erasmus+ programmi alamprogramme ja juhendmaterjale, mida on võimalik hiljem üle vaadata. Koolituse käigus oli meil koduseid ülesandeid, mille tegemine arendas erinevaid oskusi. Ka Gather platform oli vahva, seal sai mängida inimbingot ja arutleda erinevatel teemadel etteantud küsimuste põhjal – see on hea vahend , mida ka noorsootöös kasutada (eriti siis, kui pole võimalik ühes ruumis kokku saada, nt online noortevahetus). Grupiarutelus mõtestasime lahti rahvusvahelise noorsootöö väärtuse noorte, noorsootöötajate, organisatsiooni ja kohaliku kogukonna jaoks. Need materjalid ja kogemus on tõstnud minu teadlikkust ja arendanud oskusi, mis tulevad kasuks minu töös nt noorsootöö arendamisel ja projektide kirjutamisel.

Kuna HOP keskkond on meie jaoks avatud ka tulevikus, siis on sealt hea vaadata tuleviku projektiideid ja leida projektipartnerid ning ühised teemad.

Koolituse käigus oli meil koduseid ülesandeid, mille tegemine arendas erinevaid oskusi nt oli vaja teha 1-minutiline videosalvestis, kus selgitada kõige olulisemat teavet oma organisatsiooni kohta.

Kõige väärtuslikum oli kogemus kohtuda nii paljude erinevatest riikidest pärit inimestega, teada saada nende mõtteid ja plaane ning samal ajal praktiseerida inglise keelt. Koolitajad olid väga ägedad – hästi positiivsed ja motiveerivad ning nende poole saab ka tulevikus pöörduda.

Arvan, et leidsin partnereid, kuna paaril osalejal tekkis huvi ja oleme kirjavahetuses. Kuna on võimalik, et noortevahetust ei saa korraldada koroonaviiruse tõttu, siis koolitusel osalenud Türgi kooli õpetaja on huvitatud ka online kohtumistest ja kogemuste jagamisest. Teine võimalus tekkis Saksamaal asuva organisatsiooniga, mis tegeleb noortevahetuste ja laagrite korraldamisega.

 

Meie koolituskalendrist leiad laia valiku erinevaid enesetäienduse koolitusi, nii veebipõhiseid, kui ka kontaktõppena kodumaal ja ka võõrsil.

Skip to toolbar