Noorteagentuur otsib töö- ja praktikaprojektide koolitajaid!

28.10.2020

SA Archimedese Noorteagentuur otsib töö- ja praktikaprojektide koolitajaid!

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt valdkondades.

Üheks osaks Euroopa Solidaarsuskorpusest on töö- ja praktikaprojektid, mis annavad 18-30aastasele noorele võimaluse teha 2 kuud kuni 1 aasta tööd või praktikat oma koduriigis või välismaal mõnes solidaarsusega tegelevas organisatsioonis.

Programmides osalevatele noortele on ette nähtud koolitustsükkel, mis koosneb järgnevatest osadest:

 • on-arrival ehk saabumisjärgne koolitus Eestis teenistust tegevatele noortele
 • mid-term ehk vaheanalüüsi kohtumine Eestis teenistust tegevatele noortele
 • annual event ehk aastakohtumine nii Eestist väljaspool kui ka Eestis teenistust tegevatele noortele

Noorteagentuur otsib koolitajaid, kes oleksid valmis koolitustükli on-arrival ja mid-term koolitusi ellu viima töö-ja praktikaprojektides osalejatele. Vajame:

 • 1 eestikeelne koolitaja, kes on valmis ellu viima 1-2-päevaseid füüsilisi kohtumisi nii osalejatele ja nõustajatele ning 1-päevaseid veebipõhiseid kohtumisi osalejatele
 • 1 venekeelne koolitaja, kes on valmis ellu viima 1-2-päevaseid füüsilisi kohtumisi nii osalejatele kui ka nõustajatele ning 1-päevaseid veebipõhiseid kohtumisi osalejatele

* Koolituste ennustatav maht on kahe koolitaja peale kokku 6-8 koolitust. Täpsemad grupid komplekteeritakse vastavalt võimalusele.

Eeldused kandideerimiseks:

 • Kogemus Euroopa Solidaarsuskorpusega (osalejana või projekti elluviijana)
 • Vähemalt 1-aastane kogemus koolitajana
 • Valmisolek viia ellu vahemikus november 2020 – mai 2020 koolitusi nii veebipõhiselt kui ka füüsiliste kohtumistena (vastavalt vajadusele)

Kandideerimiseks on tarvis esitada:

 • CV, mis näitab eelnevat kogemust Euroopa Solidaarsuskorpusega ja kogemust koolitajana
 • Koolituskava, mis tugineb siin toodud õppekavadele
 • Täpsustus, kummale koolitaja kohale kandideeritase (kas eestikeelne või venekeelne)

Välja valitud koolitajaga sõlmitakse töövõtuleping. Ühe koolituspäeva eest on ette nähtud tasu 330 eurot (bruto) koolituspäev.

Kandideerimiseks palume dokumendid esitada aadressil anett.manniste@archimedes.ee.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust mirjam.kodi@archimedes.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 05.11.2020.

Skip to toolbar