Rahvusvaheline koolitus “One 2 One” – noorte õppimise toetamine üks ühele suhtluses”

20.11.2020

„ONE 2 ONE“ on rahvusvaheline koolitus, mille eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused selle kohta, kuidas üks ühele suhtluse kaudu toetada noorte õppeprotsessi ja arengut. Koolituse käigus uuritakse lähemalt õppimise olemust ja arutletakse, mida tähendab noorte õppimise ja arengu toetamine üks ühele suhtluses; jagatakse kogemusi erinevatest meetoditest ja lähenemistest õppimisele ning arendatakse oskusi toetamaks õppimisega seonduvat refleksiooni. Koolitus toimub veebis ja hõlmab individuaalset vestlust juhendajaga enne ja peale koolitust, grupis õppimist ning õpitu praktiseerimist tööl oma noortega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 17.-26.02.2021 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema noorsootöötajad, noorteliidrid, koolitajad, coach-id, mentorid, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad:

  • kes soovivad töös noortega toetada õppimist üks ühele suhtlemise kaudu ja näevad vajadust suurendada oma noosootööalaseid pädevusi;
  • kellel on vähemalt üheaastane noorsootöökogemus;
  • kes on vähemalt 18 aastat vanad;
  • kes oskavad inglise keelt piisavalt selleks, et koolitusest aktiivselt osa võtta.

Kandideerimise tähtaeg on 04.12.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Koolitusel osaleja omaosalus on 0 eurot.

Koolitusele kandideerimisega kinnitate, et olete valmis täitma järgmisi kohustusi:

  • Osalete koolitusel täies mahus.
  • 15 päeva jooksul pärast koolituse lõppu täidate tagasiside vormi.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna rolliks on pakkuda osalejale tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Koolitus toimub Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames.

Skip to toolbar