Rahvusvaheline koolitus „InnoCamp – develop your digital youth work services“

27.11.2020

Koolitus on mõeldud noorsootöötajatele, kes tunnevad huvi innovatsiooni ja noorsootöö digitaliseerimise vastu. Koolitusel tutvustatakse digitööriista – InnoCamp.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 11.01.2021 ja 18.–20.01.2021 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema vähemalt 18-aastaseid noorsootöötajaid ja noorteliidreid, kellel on huvi  diginoorsootöö vastu ning kes soovivad enda oskusi selles vallas laiendada. Osalejad peavad olema motiveeritud ning neil peab olema võimalus rakendada koolitusel õpitut oma organisatsioonis.

Kandideerimise tähtaeg on 07.12.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Koolitusel osaleja omaosalus on 0 eurot.

Koolitusele kandideerimisega kinnitate, et olete valmis täitma järgmisi kohustusi:

  • Osalete koolitusel täies mahus.
  • 15 päeva jooksul pärast koolituse lõppu täidate tagasiside vormi.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna rolliks on pakkuda osalejale tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituskogemuse järgselt.

Õppetööle häälestumise ja koolitusjärgsete plaanide tegemise osas aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar