Otsime Euroopa Solidaarsuskorpuse koolitustsükli koolitajaid

08.12.2020

Toetamaks Euroopa Liidu Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi (edaspidi ESK)  vabatahtliku teenistuse projektide kvaliteeti ning osalejate õppimist, on organisatsioonidele ja vabatahtlikele ESK raames ette nähtud  koolitus- ja analüüsitsüklis osalemine. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond (edaspidi Noorteosakond) otsib koolitajaid, kellel oleks valmisolek viia ellu koolitusi vabatahtlikele ja organisatsioonidele. Koolitajal peab olema valmisolek ellu viia minimaalselt 4 koolitust ja maksimaalselt 10 koolitust kalendriaasta jooksul.

Koolitustsükli kirjeldus tugineb Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendile.

Vabatahtlike koolitustsükkel koosneb:

  • Ettevalmistav koolitus (pre-departure training) – Eestist teenistusse minevate vabatahtlike ettevalmistus edukaks teenistusperioodiks. Keskmine kestus 1 päev, toimub Eestis ca 2 korda aastas, osalejate arv 10-30, kaasatud koolitajaid 1.
  • Saabumisjärgne koolitus (on-arrival training) – Eestisse saabunud siseriiklike ja välisvabatahtlikele toetamaks sisseelamist ning teenistuse kvaliteetset alustamist. Keskmine kestus 5 päeva, toimub Eestis ca 6-9 korda aastas, osalejate arv 4-30, kaasatud koolitajaid 1-2.
  • Vaheanalüüsi kohtumine (mid-term meeting) – enam kui 6-kuulist teenistust tegevate (siseriiklike ja välismaa) vabatahtlike teenistuse keskpaigas toimuv analüüsikohtumine toetamaks teenistuse kvaliteeti ning vabatahtlike õpikogemust. Keskmine kestvus 4 päeva, toimub Eestis ca 6-9 korda aastas, osalejaid 4-20, kaasatud koolitajaid 1-2.
  • Analüüsikohtumine (annual event) – teenistuse järgselt tagasi Eestisse saabunud vabatahtlike kokkusaamine toetamaks analüüsi ning tulemuste levitamist. Keskmine kestus 2 päeva, toimub Eestis ca 1 kord aastas, osalejaid esimesel päeval 20, teisel päeval 100 (kaasatud välisvabatahtlikud Eestis), koolitajaid 2.

ESK organisatsioonide koolitustsükkel koosneb:

  • Kvaliteedimärgisega organisatsioonide koolitus – hiljaaegu kvaliteedimärgise saanud organisatsioonide esindajatele toetamaks kvaliteetsete teenistuste elluviimist. Keskmine kestus 1 päev, toimub Eestis ca 1-2 korda aastas, osalejaid 10-30, kaasatud koolitajaid 1.
  • Kvaliteedimärgisega organisatsioonide analüüsikohtumine – teenistuste vastuvõtmise ja toetamisega tegelevate organisatsioonide analüüsikohtumine pakkumaks võimalust kogemuste analüüsimiseks ja jagamiseks ning üksteiselt õppimiseks. Keskmine kestus 2 päeva, toimub Eestis ca 1 kord aastas, osalejaid 10-30, kaasatud koolitajaid 1-2.

Koolituspäevade jagunemine ja täpne akadeemiliste tundide maht selgub läbirääkimiste käigus koostöös pakkujaga. Noorteosakond jätab endale õiguse jagada valituks osutunud koolitajad koolitusmeeskondadeks.

Lisainfo kandideerimise kohta leiate hanke alusdokumentidest.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 15. detsember 2020. a kl 23.59 vastutava isiku e-posti aadressile anett.manniste@archimedes.ee. E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: koolituste läbiviimine 2020“.

Skip to toolbar