Konverents vabatahtlike tegevusest linnakeskkonnas “Volunteering & solidarity as a social capital of the city” 22. DETSEMBER 2020 KOOLITUSKUTSE UUDISED

22.12.2020

Konverentsi eesmärgiks on propageerida vabatahtlike projekte ja solidaarsusprojekte kui vahendit, millega toetada sotsiaalset sidusust. Konverentsil uuritakse valdkonnaülese koostöö tava häid praktikaid linnades ja kaasamise lähenemisviise. Osalevatel organisatsioonidel ja linnadel on võimalik luua partnerlussuhteid või muid koostöövõrgustike vorme.

Konverentsi põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 18.-21.05.2021 Sloveenias.

Kandideerimine

Konverentsile on osalema oodatud noorsootöötajad, noorteprojektide koordinaatorid, vabatahtlike organisatsioonide esindajad, kohalike omavalitsuste töötajad, noortepoliitika kujundajad, sotsiaalse vastutusega ettevõttete esindajad.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Kandideerimise tähtaeg on 12.04.2021.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakond eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Tähelepanu! Seoses Covid-19 pandeemiaga võivad õpiränded edasi lükkuda või muutuda veebipõhiseks, mistõttu ei ole stipendiumisaajal lubatud reisikorraldusteks kulutusi teha enne kui Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakond on stipendiumisaajaga ühendust võtnud ja talle selleks loa andnud.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 697 9223).

JAGA

Skip to toolbar