SALTO-PI otsib (rahvusvahelist) kolleegi!

15.01.2021

Kas sooviksid edendada noorte osalust otsuste tegemisel? Naudid hands-on töötamist projektide, ürituste ja erinevate huvirühmadega?

Me otsime SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaatorit!

SALTO Noorte Osaluse ja Infotegevuse Keskus (SALTO Participation and Information Resource Centre – SALTO PI) toetab noorte inimeste, noorsootöötajate ja Erasmus+ programmi riiklike büroode, Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade, mis tegelevad noorte kaasamisega otsustusprotsessi, suutlikkuse suurendamist. Ressursikeskuse tegevust toetavad mitmed rahvusvahelised valdkonna eksperdid eesmärgiga luua üheskoos lahendusi, et suurendada noorte inimeste infopädevusi ja aktiivset osalust ühiskonnas, eeskätt eri otsustusprotsessides. Keskuse eesmärk on parandada ja tugevdada kogu Euroopas noorte osalust ja programmidesse kaasatust.

Koordinaatori ülesanneteks saavad olema:

  • riiklike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine
  • ametiasutustele nõu ja toe andmine kommunikatsioonisõnumite levitamisel
  • arendada teadmisi ja algatada mõtisklusi, arutelusid ja arendada teadlikkust noorte osalemise arengusuundadest
  • välja töötada ja jagada lihtsasti kasutatavaid õppematerjale, töövahendeid ja digikampaaniaid
  • pakkuda ametiasutustele ja Euroopa Komisjonile uusi ja innovaatilisi lahendusi
  • online ja offline ürituste korraldamine eesmärkide saavutamiseks

Ingliskeelne lisainfo ja kandideerimine kuni 24. jaanuarini SALTO kodulehel. Palume vajalikud dokumendid saata participation@salto-youth.net!

Skip to toolbar