Otsime kahte koolitajat!

02.02.2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib 2 koolitajat maikuus toimuvateks NEET-noorte teemalisteks veebikoolitusteks.

Koolitusest

Aeg ja koht

Veebis läbi viidavad koolitused toimuksid 1. ja 4. maikuu nädalal. Koolitus on jagatud kahte osasse: 3+2 päeva koos kodutöö perioodiga nende vahel.

Osalejate profiil

Koolitus on avatud noorsootöö spetsialistidele, kelle fookusgrupiks on NEET-noored (noored, kes ei õpi ega tööta või on koolist välja langemise riskigrupis).

Koolitusele on oodatud kuni 24 osalejat.

Koolituse peamised osad

Üks osa koolitusest on pühendatud digitaalsete noorsoo tööriistade tutvustamisele. Seega eesmärgiks on tutvustada digitaalse noorsootöö häid näiteid ja praktikaid ning aidata neid ka kasutusele võtta.

Teine osa annab igale osalejale võimaluse mõtiskleda oma kohaliku konteksti üle, keskendudes NEET-olukorras olevate noorteni jõudmisele ja nende toetamisele. Koolitajate ülesanne on toetada osalejate igapäevases töös praeguste takistuste väljaselgitamist ja nende ületamiseks individuaalsetelt või väikeste töörühmadena tegevuskavade koostamist.

Eesmärgid

 • Mõista erinevate NEET-olukorras olevate noorte väljakutseid praegustes kriisides erinevate Euroopa riikide vaatenurgast;
 • Avastada digitaalsete tööriistade võimalusi ja neid praktikas rakendada, et ületada takistusi NEET-olukorras olevate noortega töötamisel;
 • Julgustada strateegilisemat lähenemist NEET-olukorras olevate noortega töötamisele, tehes kindlaks peamised partnerid ja tehes nendega koostööd;
 • Jagada heade tavade näiteid ja õppida asjatundjatelt;
 • Uurida rahvusvahelisi noorsootöö võimalusi sihtrühmaga töötamiseks.

Taust

Koolituskursus korraldatakse Erasmus+: Youth in Action programmi kaasamise strateegilise partnerluse (SPI – Strategic Partnership on Inclusion) raames. Selle partnerluse peamine eesmärk on parendada ja suurendada vähemate võimalustega noorte kaasamist programmi vastavalt Erasmus+ kaasamise ja mitmekesisuse strateegiale noortevaldkonnas. Üks neljast sihtrühmast, kellele partnerlus keskendub, on NEET-noored.

 

Nõuded koolitajale

Me eeldame koolitajatelt:

 • rahvusvahelise koolitaja kogemus noorte ja kaasatuse valdkonnas (vähemalt 3 aastat);
 • vähemate võimalustega noortega töötamise kogemus ja hea sihtrühma mõistmine;
 • rahvusvaheliste noorsootööprojektide rakendamise kogemus (kasulik, kui ka kaasamisrühmadega);
 • on kursis digitaalse noorsootööga ja omab valmisolekut teemaga lähemalt tutvumiseks enne koolitust;
 • väga hea inglise keele oskus suuliselt ja kirjalikult.

Eelistatud on koolitajad Austriast, Belgiast, Tšehhi Vabariigist, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Lätist, Portugalist, Rootsist ja Rumeeniast.

 

Töötingimused

Kursus on planeeritud 3+2(5) päeva peale ning nende vahel 2 nädalat individuaalset kodutööd. Riiklik agentuur maksab rahvusvahelise koolituse läbiviimise eest 650€ tööpäeva eest, mis sisaldab kogu ettevalmistust, personaalset tuge osalejatele kahe koolitusmooduli vahel, dokumentatsiooni, hindamist ja järelkaja.

5 tööpäeva koolitus = 3250 eurot

Koolitaja tasu makstakse arve alusel (3250 eurot). Kõik maksud peab maksma koolitaja ise.

Koolitaja ülesanded on järgmised:

 • Märtsikuus veebipõhisel ettevalmistuskohtumisel osalemine;
 • Koolituskursuse kujunduse koostamine;
 • Kursuse ettevalmistamine (sealhulgas panus osalejate kusumisse ja materjalide ettevalmistamine)
 • Kursuse läbi viiimine (3+2 päeva)
 • Individuaalse toe pakkumine osalejatele;
 • Kavandada, arendada ja rakendada seiret ja hindamist;
 • Analüüsida koolitust ja täita lõppraport
 • Järelkohtumine 3 kuud peale koolitust.

 

Meeskond

Koolitus valmib koostöös riiklike agentuuride ja kahe koolitajaga. Koolituse viivad läbi kaks koolitajat.

 

Kandideerimine ja valiku tegemine

Kandideerimine hiljemalt: 08. veebruar 2021

Kuidas kandideerida:

Palume edastada järgnevad dokumendid kaisa.mihklepp@harno.ee:

 • CV (sealhulgas teie kogemused rahvusvahelise koolitajana );
 • Motivatsioonikiri, mis kirjeldab teie seotust teemaga, tööd kaasatuse valdkonnas ning eelmiseid samalaadseid koolitusi (mitte rohkem kui üks A4);
 • Nimekiri peamistest teemadest ja lähenemisviisidest, mis sellel koolituskursusel teie arvates peaksid olema (mitte rohkem kui üks A4);

Vastuse valiku osas teeme teatavaks 15. veebruariks.

 

Lisainformatsioon

Kaisa Mihklepp, projektijuht
Mobiil: +372 567 395 12
E-post: kaisa.mihklepp@harno.ee

Skip to toolbar