Tule meile tööle, rahvusvahelise noorteinfo koordinaator!

18.02.2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus (edaspidi  Noorteprogrammide keskus) otsib rahvusvahelise noorteinfo koordinaatorit, kes ei karda võtta vastutust ja eestvedaja rolli, toetab kirglikult rahvusvahelisi õpikogemusi, on suhtlemisaldis ning tunneb noorte kasutatavaid infokanaleid nagu oma viite sõrme.

Noorteprogrammide keskus täidab Eestis üleeuroopalise noorteinfovõrgustiku Eurodesk kontaktpunkti rolli, jagades noortele infot rahvusvaheliste projektide, õppimis- ja arenguvõimaluste kohta. Selleks teeb keskus koostööd maakondlike partneritega ja teiste noorteinfo edastajatega. Koostöös tegeletakse Euroopa noorteprogrammide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus kuid ka teiste rahvusvaheliste võimaluste viimisega noorte ja noortega töötavate inimesteni. Toetamaks noorteinfo jõudmist iga nooreni, tegeleb Noorteprogrammide keskus ka noortelt noortele võrgustiku EuroPeers Eesti ja üleeuroopalise tegevuse ja võrgustiku arendamisega. EuroPeers eesmärk on noortelt noortele kogemuste jagamine, võrgustikus osalevate noorte infotöö oskuste arendamine ja noorte seas Euroopa noorteprogrammide teadlikkuse kasvatamine.

Tööülesannete hulka kuulub

 • Noorteinfovõrgustike – Eurodesk ja EuroPeers – ja partnerlussuhete koordineerimine;
 • Eurodesk Eesti võrgustiku strateegiline juhtimine, arendamine ja Noorteprogrammide keskuse esindamine üleeuroopalises Eurodesk võrgustikus;
 • EuroPeers Eesti võrgustiku käivitamine, eestvedamine ja aktiivne osalemine rahvusvahelise võrgustiku koostööprojektis EuroPeers+;
 • Noorteprogrammide keskuse ja Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ noortevaldkonna võimaluste turundusstrateegia kujundamine ja elluviimine;
 • Maakondlike ja EuroPeers noorteinfo partnerite nähtavuse suurendamine ja nende noorteinfo võimekuse kasvatamine;
 • Info- ja koolitussündmuste korraldamine;
 • Infokampaaniate ja turundussündmuste planeerimine ja elluviimine;
 • Veebi ja sotsiaalmeedia sisu tootmine;
 • Tegevuse tulemuslikkuse seire ja parendamine;
 • Keskuse sisekommunikatsiooni ja partnersuhete toetamine;
 • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ja programmide turundustegevusse panustamine ja aktiivne koostöö agentuuri Turundusbürooga.

Sobival kandidaadil on

 • Kõrgharidus ja/või vähemalt 2-aastane töökogemus noortevaldkonnas;
 • Projektijuhtimiskogemus;
 • Hea ülevaade Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides;
 • Rahvusvaheline kogemus (õppimise, töötamise, koostööprojekti elluviimise või selles osalemise näol)
 • Teadmised noorte kasutatavatest meediakanalitest ning valmisolek neid tulemuslikult rakendada;
 • Oskus välja töötada ning ellu viia loovaid ja nutikaid kampaaniaid;
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus;
 • Väga hea avaliku esinemise oskus ja varasem kogemus;
 • Teadmised noorsootööst, mitteformaalsest õppimisest ja õpirändest;
 • Süsteemsus, enesejuhtimisvõime, head koostöö- ja suhtlemisoskused;
 • Oskus seada prioriteete ning juhtida aega;
 • Oskus strateegiliselt mõelda ja tegevusi planeerida.

Kasuks tuleb

 • Rahvusvaheliste projektide elluviimise ja/või juhtimise kogemus;
 • Varasem osalemine Eurodeski ja/või EuroPeersi võrgustike töös;
 • Veebihalduse kogemus;
 • Kujundusprogrammi(de) tundmine;
 • Foto- ja videograafia oskus.

Sind ootab

 • Võimalus toetada ühiskonnas väga olulise valdkonna arengut;
 • Arvukad rahvusvahelise koostöö, arengu- ja reisimisvõimalused;
 • Arengu- ja eneseteostusvõimalus;
 • Paindlikkust eviv ja õppimisele suunatud töökultuur;
 • Edasipürgiv ja hooliv meeskond.

Saada oma CV ja videoselgitus, miks Sind sedalaadi väljakutse kõnetab ning millisena näed Noorteprogrammide keskuse noorteinfo võrgustike tulevikku ühes palgasooviga 28. veebruariks e-posti aadressil regina.rahn@harno.ee.

Võtame kõikide kandidaatidega ühendust konkursile järgneva nädala jooksul ning teatame,
kellega ja kuidas jätkame. Töö eeldab täiskoormusega töötamist ja tööle asumist soovitatavalt märtsis 2021.

Tegemist on töötaja asendamisega, seega pakume (vähemalt esialgu) tähtajalist töölepingut.

Noorteprogrammide keskuse kontor asub Tallinnas.

Lisainformatsiooni soovi korral pöördu regina.rahn@harno.ee

Skip to toolbar