Tööpakkumine: Noorteprogrammide uuringute koordinaator

08.03.2021

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuses töötame selle nimel, et äratada noortes huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks ühendades noored võimalustega.

Otsime oma tiimi tõenduspõhisest otsustamisest ja tegutsemisest hoolivat EL noorteprogrammide UURINGUTE KOORDINAATORIT, kelle tööülesanneteks on:

 • koordineerida Noorteprogrammide keskuse osalust RAY võrgustikus ja teistes uuringuprojektides;
 • teostada programmide ja keskuse tegevuste ja tulemuste analüüse ja hindamisi;
 • teostada andmekogumisi ning rahvusvahelisi ja siseriiklikke uuringuprojekte;
 • koondada Eestis ja mujal maailmas teostatud noori, noortevaldkonda ja ühiskonda puudutavate uuringute teavet ja koostada olulisemate ja huvitavamate tendentside kohta ülevaateid;
 • edastada uusi teadmisi tiimile, partneritele, otsustajatele ja sihtgruppidele kasutades selleks kaasaegseid kommunikatsioonimeetodeid;
 • nõustada muutuste juhtimist, arendustegevusi ja teenuste kujundamist Noorteprogrammide keskuses;
 • koondada statistikat ja ülevaateid projektitaotluste ja toetust saanud projektide kohta;
 • koordineerida keskuses analüüsi ja uuringute valdkonnaga seotud siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd.

Otsime just Sind kui…

 • omad magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset;
 • omad analüütilise töö ja andmeanalüüsi kogemust;
 • omad andmetöötlusprogrammid kasutamisoskust (nt SPSS, R, Excel) spetsialisti tasemel;
 • omad kvalitatiivsete ja/või kvantitatiivsete uuringute teostamise kogemust;
 • omad visualiseerimise tarkvara (nt Infogram) kasutamise oskust;
 • sul on väga hea eesti keele ja inglise keele oskus;
 • sul on korrektne tööstiil;
 • sul on hea eneseväljendus- ja analüüsioskus;
 • oled valmis olema kõneisik uuringutulemuste tutvustamisel;
 • oled algatusvõimeline;
 • oled arengule orienteeritud;
 • omad võimet välja pakkuda iseseisvaid lahendusi ja langetada otsuseid;
 • oled meeskonnatöötaja.

Kasuks tuleb kui omad kogemust rahvusvahelise noorsootööga, noorte ja noortevaldkonna uuringute ja analüüside teostamisega, kommunikatsioonitegevuste kogemust ja rahvusvahelise koostöö kogemust.

Sind ootab…

 • uut teadmist ja avastusi pungil töövaldkond;
 • paindlikkust eviv ja õppimisele suunatud töökultuur;
 • 35 päeva puhkust ja kuni 3 täiendavat virgutuspäeva aastas;
 • kaugtöö võimalus ja välislähetused, kui see võimalus taas avaneb;
 • usaldav, edasipürgiv, hooliv ja toetav meeskond;
 • sportimisvõimaluste toetus kuni 100 € kvartalis;
 • rabamatk kesk kiiremaid tööaegu (osalemise otsustad muidugi ise).

Kandideerimine

Saada oma CV ja selgitus, miks Sind sedalaadi väljakutse huvitab ühes palgasooviga 19. märtsiks e-posti aadressil karl.viilmann@harno.ee. Võtame kõikide kandidaatidega ühendust konkursile järgneva nädala jooksul ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Töö eeldab täiskoormusega töötamist ja tööle asumist hiljemalt aprillis, 2021.

Lisainformatsiooni saad küsida Karl Viilmannilt, karl.viilmann@harno.ee

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse kontor asub Tallinnas.

Skip to toolbar