Koolituskutse: rahvusvaheline seminar “No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way”

09.06.2021

Kuidas toetada noorte õppimist ja töötamist? Seminar tutvustab häid praktikaid noorte, õpilaste ja üliõpilaste suunamiseks ja toetamiseks nende arengus. Seminari eesmärk on luua avatud suhtlus ja arutelu ning pakkuda platvormi uute võrgustike loomiseks.

Seminari põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminar toimub 13.–16.02.2022 Soomes. 

 

Kandideerimine

Seminarile oodatakse osalema elukestvast õppest huvitatud spetsialiste, sh noorsootöötajaid, noorteinfo töötajaid, uurijaid, noorte mitteformaalse õppe toetajaid, kes töötavad õpilaste, üliõpilaste ja noorte juhendamise ja nõustamisega noorsootöövaldkonnas (mitte formaalhariduses).

Kandideerimise tähtaeg on 31.12.2021.

Ingliskeelse lisainfo seminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“). 

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 697 9223).

Skip to toolbar