Koolituskutse: rahvusvaheline konverents „Euroopa Noorsootöö Akadeemia“

22.07.2021

Euroopa Noorsootöö Akadeemia eesmärgiks on toetada innovatsiooni noortevaldkonnas ja aidata seeläbi kaasa kvaliteetse noorsootöö arengule. Akadeemia raames jagatakse uusimaid teadmisi noortevaldkonna jaoks oluliste arengute kohta ning vahetatakse omavahel kogemusi noorsootöö innovatsiooni temaatikal. Noorsootöö akadeemia järgib Euroopa Noorsootöö Konventsiooni printsiipe ja toetab selles välja toodud eesmärkide ellu viimist.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 02.–05.11.2021 Sloveenias.

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema kogenud noorsootöö korraldajaid nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, noortevaldkonna katuseorganisatsioonide esindajaid, noortevaldkonna uurijaid ja innovatsiooni arendajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 08.09.2021.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Konverents toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar