Koolituskutse: rahvusvaheline konverents „The 10th InterCity Youth Conference – Participation 3.0“

23.07.2021

InterCity Youth konverents käsitleb noorte osaluse teemat kohalikes omavalitsustes. Konverentsi vältel on võimalik õppida teiste omavalitsuste noorte kaasamise headest praktikatest ning leida lahendusi, mida saaks enda omavalitsuses kasutusele võtta.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 30.11.2021–02.12.2021 Sloveenias.

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste ja noorsootöö asutuste juhte. Eelistatud on ühest omavalitsusest paarina kandideerimine (näiteks KOV noorsootöö spetsialist ja noortekeskuse juhataja), kuid kandideerida võib ka üksinda.

Kandideerimise tähtaeg on 15.09.2021.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar