Koolituskutse: rahvusvaheline partnerlusseminar „Youth Voice through a European digital raadio“

28.07.2021

Partnerlusseminari eesmärgiks on luua võimalus noortele enda arendamiseks ja oma arvamuste ja ideede väljendamiseks digitaalsete vahendite kaudu. Loomisel on Euroopa digitaalraadio võrgustik, mis ühendab noori ja aitab arendada ja toetada osalemisprotsesse.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel.

Partnerlusseminar toimub 13.–16.10.2021 Itaalias.

 

Kandideerimine

Partnerlusseminarile oodatakse osalema noorteliidreid, noorsootöötajaid, noortekoolitajaid, mentoreid, coach-e.

Kandideerimise tähtaeg on 10.09.2021.

Ingliskeelse lisainfo partnerlusseminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

Juhul kui pandeemia takistab koolituse korraldamist kontaktsena, siis toimub koolitus virtuaalselt (sellisel juhul osalejale stipendiumi ei eraldata ja seetõttu ka 50-eurost omaosalust tasuda ei tule).

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Partnerlusseminar toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar