Koolituskutse: “On track conference 5 – erinevad noorsootöö lahendused erinevatele NEET olukordadele“

06.09.2021

“On track 5 – Different youth work approaches for different NEET situations” on valdkondadeülene konverents, mille fookuses on NEET noorte kaasamise parimate praktikate jagamine ja esiplaanil koostöö noorsootöö ning teiste valdkondade vahel (formaalharidus, tööhõive, kolmas sektor ja ärimaailm).

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 07.–11.12.2021 Türgis.

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema:

  • noorsootöötajaid ja noorteliidreid;
  • õpetajaid ja koolitöötajaid;
  • sotsiaaltöötajaid;
  • KOV-ide esindajaid, kes tegelevad sotsiaalküsimustega (sh NEET noortega);
  • tööandjaid, tööjõuagentuure, värbamisspetsialiste jms;
  • noortevaldkonna uurijaid, kelle fookuses on NEET noored;
  • teiste valdkondade esindajaid, kes tegelevad NEET noortega: politsei, kriminaalhoolduse, tervisehoiu jms valdkondade esindajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 26.09.2021.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar