Koolituskutse: õppevisiit Soomes “Rahvusvahelisus maapiirkonnas”

24.09.2021

Maapiirkondade organisatsioonide jaoks võib olla väljakutseks leida inimressursse rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamiseks. Õppevisiit Soomes tutvustab vastavaid häid praktikaid ühes Soome maapiirkonnas. Maakoht võib olla rahvusvaheline!

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Õppevisiit toimub 22.–26.11.2021 Soomes.

 

Kandideerimine

Õppevisiidist oodatakse osa võtma noorsootöötajaid, noortejuhte, noorteprojektide juhte, noortele tegevusi korraldavaid töötajaid või LEADER tegevusrühmi, mis tegelevad või kavatsevad tegelema hakata noortega.

Kandideerimise tähtaeg on 24.10.2021.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.  Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar