Koolituskutse: rahvusvaheline partnerlusseminar intellektipuudega inimestega tegelevatele organisatsioonidele

01.10.2021

Partnerlusseminari eesmärgiks on pakkuda online-kohtumisruumi intellektipuudega inimestega tegelevatele organisatsioonidele, et vahetada erialaseid kogemusi ja parimaid praktikaid ning leida sobivaid partnereid rahvusvaheliseks koostööks.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel.

Partnerlusseminar toimub 22. –24.11.2021 veebis.

 

Kandideerimine

Partnerlusseminarile oodatakse osalema noorsootöötajaid, noorteprojektide juhte, sotsiaaltöötajaid, intellektipuudega inimeste toetajaid, koolitajaid, intellektipuudega inimesi toetavate organisatsioonide töötajaid ja liikmeid.

Kandideerimise tähtaeg on 15.10.2021.

Skip to toolbar