Koolituskutse: inglise keele koolitus noorsootöötajatele

06.10.2021

Koolituse eesmärgiks on lõhkuda keelebarjäär ja motiveerida noortega töötavaid inimesi rahvusvahelisi Erasmus+ projekte tegema. Koolitus aitab parandada inglise keele oskust ja digitaalset kirjaoskust, mida on vaja Erasmus+ programmi projektide elluviimiseks. Õpitakse ka projektijuhtimise põhitõdesid.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 26.–31.10.2021 Slovakkias.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noortega töötavaid inimesi, noorteliidreid, noorteprojektide tegijaid.  Osalemiseks on vajalik inglise keele baastase (oskus rääkida lihtsates igapäevastes olukordades).

Kandideerimise tähtaeg on 11.10.2021.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar