Hankekutse: Vabatahtliku teenistuse tugiisikud

03.11.2021

Noorteprogrammide keskus otsib kahte vabatahtliku teenistuse tugiisikut. 

Tugiisik on isik, kes pakub Noorteagentuuri poolt psühholoogilist toetust vabatahtlikele. Tegemist on toetusega, mida pakutakse vajaduse tekkides lisaks tavapärasele vabatahtliku toetusstruktuurile (tuutor, mentor jne). Otsime kahte tugiisikut, kellel on valmisolek osutada teenust üle Eesti.

 

Tingimused kandidaadile

  • Eesti ja inglise keele oskus piisaval tasemel teenuse osutamiseks
  • Töökogemus või vastav väljaõpe psühholoogina või nõustajana
  • Kasuks tuleb ka eelnev kokkupuude Euroopa vabatahtliku teenistusega

 

Töötasu

Töötasu ühe nõustamisjuhtumi kohta (varieerub erinevatel juhtumitel, kuid võib sisaldada ettevalmistust, ühte või kahte kohtumist, järeltegevusi – sh suhtlust vabatahtlikuga e-posti teel) 175 eurot, mis tasutakse arve alusel või sõlmitakse teenusepakkujaga käsundusleping, mille puhul on samuti kogukulu 175 eurot.

 

Hankes osalemiseks palume esitada

CV (oluline, et mõistaksime Sinu ettevalmistust ja kogemust toe pakkumisel psühholoogina/nõustajana (kuude täpsusega) ning kokkupuudet vabatahtliku teenistusega (kuude täpsusega))

 

Kandideerimisdokumentides täpsustada

Pakkuja nimi ja pakkuja registrikood või eraisikuna kandideerides isikukood

 

Pakkumine tuleb saata e-posti aadressile anett.manniste@harno.ee

 

Kandideerimistähtaeg: 12.11.2021

 

Juhtumite jagamine edukate pakkujate vahel toimub pakkumuste pingerea pinnalt. Pingerida moodustatakse järgneva valemi alusel:

  • Eelnev kogemus psühholoogina/nõustajana– osakaal 75 punkti (hindamisvalem: konkreetse kogemus (kuud) jagatud pikima kogemuse kuude korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
  • Kogemus vabatahtliku teenistusega – osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetse kogemus (kuude) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);

 

Küsimuste korral võta ühendust Anett Männiste anett.manniste@harno.ee

Skip to toolbar