Koolituskutse: Go for Change! KOV noorsootöö kvaliteedi strateegilise arendamise koolitus

11.01.2022

Kahest moodulist koosneva koolituse eesmärgiks on aidata osalejatel arendada teadmispõhiselt oma omavalitsuse noorsootööd. Esimene moodul keskendub enda omavalitsuse vajaduste analüüsimisele ja välja selgitamisele ning teine omavalitsuse tuleviku plaanide ja tegevuste arendamisele.

Põhjalikuma ingliskeelse kirjeldus leiate SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus koosneb kahest moodulist, millest esimene toimub 04.–07.04.2022 Belgias ja teine 13.–16.06.2022 Soomes.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema KOV noorsootöö spetsialiste ja teisi KOV noorsootöö eest vastutajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 10.02.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosaluseks on aprillis Belgias toimuval moodulil 30 eurot ja juunis Soomes toimuval moodulil 20 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar