Koolituskutse: õppevisiit Luksemburgis „What’s good for you(th)? Conveying well-being among partygoers: sex, drugs & rock’n roll.“

19.01.2022

Õppevisiidil tutvustatakse vaimse tervise ja heaolu mõisteid – nende omavahelist seost ja erinevusi ning arutletakse selle üle kuidas saavad noorsootöötajad noorte heaolu soodustada. Õppevisiidi käigus on erinevate riikide noorsootöötajatel võimalik proovida leida ühisosa, vahetada parimaid praktikaid ja leida viise, kuidas avastatud uusi praktikaid oma kogukondades rakendada. Kohaliku projekti külastus annab lisaks võimaluse saada uusi teadmisi selle kohta kuidas noorte peo- ja ööeluga seotud riskikäitumine (meelelahutuslik uimastitarbimine ja seksuaalkäitumine) mõjutab noore individuaalset heaolu.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Õppevisiit toimub 19.–22.04.2022 Luksemburgis.

 

Kandideerimine

Õppevisiidile oodatakse osalema noorsootöötajaid, koolitajaid, noorteliidreid.

Kandideerimise tähtaeg on 14.03.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud üks koht.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar