Koolituskutse: Rahvusvaheline seminar „Media and Information literacy as a tool to better respond to the “new normality”“

19.01.2022

Seminar keskendub info- ja meediakirjaoskusele ja selle tähtsusele noorsootöös ning selle erinevatele mõjudele nagu kriitiline mõtlemine, valeinformatsioon, teenuste jätkusuutlikkus. Seminar toetab noorsootöötajate igapäevatööks vajalike oskuste omandamist.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminar toimub 21.–25.03.2022 Luxembourgis.

 

Kandideerimine

Seminarile oodatakse osalema noorsootöötajaid, noorteliidreid, noorteprojektide korraldajaid, noorte coach’e.

Kandideerimise tähtaeg on 04.02.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo seminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar