Koolituskutse: rahvusvaheline konverents “Youth@Work “Digital Green Innovation” Conference”

20.01.2022

Konverentsi eesmärgiks on uurida tööalase konkurentsivõime ja ettevõtluse võimalusi digi- ja rohesektoris ning luua seeläbi valdkonnaülene spetsialistide võrgustik. Osalejatel on võimalus heita pilk tuleviku tehnoloogilistele arengutele, oskustele ja teadmistele, mida vajatakse digi- ja rohesektori tööturul.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 03.–07.05.2022 Küprosel.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noori ettevõtjaid, noorteprojektide korraldajaid, noortepoliitika tegijaid, haridustöötajaid, ärisektori esindajaid IKT ja rohevaldkonnast.

Kandideerimise tähtaeg on 17.02.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar