Koolituskutse: rahvusvaheline partnerlusseminar “Euroopa noorteprogrammid toetavad puuetega noorte mobiilsust!”

17.02.2022

Partnerlusseminar “Euroopa noorteprogrammid toetavad puuetega noorte mobiilsust!” on hea võimalus leida koostööpartnereid Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektideks organisatsioonide seast, kes töötavad või plaanivad töötada puuetega noortega ning terviseprobleemidega noortega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel.

Partnerlusseminar toimub 03.–07.05.2022 Ungaris Budapestis.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noortejuhte, noorteprojektide juhte; puuetega või terviseprobleemidega noortega tegelevate organisatsioonide esindajaid (sh MTÜ-d, kohalike omavalitsuste allasutused jne).

Kandideerimise tähtaeg on 22.03.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo partnerlusseminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar