Koolituskutse: rahvusvaheline konverents „Euroopa Noorsootöö Akadeemia“

22.02.2022

Euroopa Noorsootöö Akadeemia eesmärgiks on toetada innovatsiooni noortevaldkonnas ja aidata seeläbi kaasa kvaliteetse noorsootöö arengule. Akadeemia raames jagatakse uusimaid teadmisi noortevaldkonna jaoks oluliste arengute kohta ning vahetatakse omavahel kogemusi noorsootöö innovatsiooni teemal. Noorsootöö akadeemia järgib Euroopa Noorsootöö Konventsiooni printsiipe ja toetab selles välja toodud eesmärkide ellu viimist.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SIIT.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 31.05.2022–03.06.2022 Sloveenias.

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema kogenud noorsootöö korraldajaid nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, noortevaldkonna katuseorganisatsioonide esindajaid, noortevaldkonna uurijaid ja innovatsiooni arendajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 28.03.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse elektroonilise kandideerimisvormi leiate SIIT. Osalemiseks palume täita kandideerimisvormi ning saata see korraldajale Sonja.Mitter@movit.si.

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar