Koolituskutse: õppevisiit Soomes „Noorsootöö koolides“

28.02.2022

Õppevisiidi raames külastatakse Soomes Lahti piirkonna koole ja tutvustatakse Soome koolinoorsootöö praktikaid. Õppevisiit toimub rahvusvahelise grupiga ja seetõttu on selle vältel võimalik vahetada kogemusi ja praktikaid ka teiste riikide kolleegidega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiit toimub 15.–19.05.2022 Soomes Lahtis.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse koolides noorsootööga tegelevaid inimesi, huvijuhte jt.

Kandideerimise tähtaeg on 19.04.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar