Koolituskutse: Europe Goes Local õppevisiit Horvaatia rannikuäärsetesse omavalitsustesse

01.03.2022

Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda nelja Horvaatia omavalitsuse noorsootöö praktikatega ning õppida nende kogemusest. Õpirände fookusteemaks on noorte osalus, kuid tutvustatakse ka muid praktikaid.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiit toimub 24.–28.04.2022 Horvaatias.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöö spetsialiste ja teisi kohaliku noorsootöö korraldajaid. Noorsootöötajad ja MTÜde esindajad on oodatud juhul kui nad osalevad koos oma omavalitsuse noorsootöö spetsialistiga.

Kandideerimise tähtaeg on 15.03.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar