Hankekutse: Otsime illustraatorit veebiajakirjale MIHUS!

02.03.2022

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus teeb ettepaneku esitada pakkumus veebiajakirja MIHUS kolme numbri illustratsioonide tegemiseks. Ajakirjanumbrid ilmuvad 2022 mais ja oktoobris ning 2023 jaanuaris. 

Noorsootöö digiajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noortega töötavad. Ajakiri pakub lugemist valdkonna teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest nii Eestis kui maailmas ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. 2019. aasta algusest ilmub ajakiri vaid internetis. Aastal 2021 oli MIHUSe veebilehel enam kui 27 000 lugejat.  

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud lisaks väärt sisule tunnustatud ja auhinnatud ka vägeva kujunduse poolest.  

Maikuu illustratsioonid peavad olema valmis hiljemalt 15.05.2022. Ajakirjanumbrite teemad selguvad jooksvalt, sarnase ajavaruga illustratsioonide loomiseks (u kuu aega). Igasse numbrisse tuleb teha illustratsioone u 10-15 tekstile, iga numbri puhul tahame näha erinevat kunstilist käekirja. 

Ootame illustratsioonidelt värvi ja maksimalismi, et täita aasta ägeda energiaga. Soovime näha kujundust, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates (oluline on arvestada, et ajakirja sihtgrupp on täiskasvanud noortega töötavad inimesed, mitte noored) huvi ja indu seda lugeda, kuid samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka visuaalset inspiratsiooni. 

Iga digiajakirja numbri jaoks tuleb luua ühe illustratsiooni põhjal kaanepildi kujundus (kokku kolme ajakirjanumbri kaanepildi kujundamine), pidades sealjuures silmas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri visuaalset identiteeti. 

Iga ajakirjanumbri ilmumisel korraldame MIHUSe digimeediakampaania – 2 illustratsiooni tuleb konverteerida erinevatesse digimeedia reklaamformaatidesse (sh JPG/PNG, animeeritud video). Kasutusel olevad reklaamkujunduste mõõdud on peamiselt 1080x1080px, 1080x1920px. Ühe numbri jaoks luua kokku max 6, kolme ajakirja peale kokku max 18 digimeedia reklaambännerit. Lisaks reklaamkampaaniale jagame MIHUSe artikleid ka sotsiaalmeedias, mis tähendab vajadust luua jooksvalt iga ajakirja numbri kohta kuni 10’st artikli illustratsioonist sotsiaalmeedia postituse kujundus (mõõdus 1080x1080px). Oluline sealjuures silmas pidada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri visuaalset identiteeti. 

 

Pakkumuses tuleb esitada:  

  • Illustratsioonide hind (esitada nii 1 pildi kui ka kokku 45 pildi brutotasu soov + ühe illustratsiooni sotsiaalmeedia formaati (jpg/png) konverteerimise ning ühe sotsiaalmeedia reklaami formaadi kujundamise brutotasu soov). Ühe illustratsiooni põhjal ajakirjanumbri digitaalse kaanepildi kujundamise brutotasu soov. 
  • Kolm näidet töödest, kus näha erinevat kunstilist käekirja ja maksimalism värvides. Neist üks teemal “Noorte aasta 2022”, teised kaks võivad olla varasemad tööd. 

Pakkumuste hindamisel hinnatakse pakkumuse hinda 40 punkti väärtuses madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”. 

 

Näidistöid hinnatakse 60 punkti väärtuses: 

Kunstiliste käekirjade erinevus kolme näidistöö puhul. 

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle esitatud töödes on näha kolme eristatavat kunstilist käekirja, stiili. Minimaalsed punktid antakse pakkumusele, kus näidistöödes on näha ühte kunstilist käekirja. 

0-20 punkti 

 

Maksimalism värvides. 

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöödes on kasutatud värve kunstitöö mõtte edastamiseks; värvide kasutus vastab värviteooriale (töös kasutatud värvid ja toonid sobivad omavahel). 

0-20 punkti 

 

Teemakohasus näidistöös „Kriitiline mõtlemine noorsootöös“. 

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöö vastab teemale ning näidistöö mittevastavus teemale saab minimaalsed punktid. 

0-20 punkti 

 

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Võitjaks osutunud pakkujaga sõlmitakse võlaõiguslik leping tähtajaga 31.01.2023 

Pakkumise palume esitada hiljemalt 21.03.2022. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Haridus- ja Noorteameti noorsootöö ajakirja MIHUS peatoimetajale: laura.valik@harno.ee 

Skip to toolbar