Koolituskutse: rahvusvaheline seminar “Digitaalne noorsootöö ja NEET noorte takistused haridusteel”

05.03.2022

Seminaril uuritakse, kes on erinevad NEET noored ja kuidas nendeni jõuda; mis kontekstis ja milliseid digitaalseid tööriistu võiks kasutada, et vähendada nende võõrandumist, isoleeritust ja pettumist (formaal)hariduses.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminar toimub 19.04.2022–23.04.2022 Itaalias (Cagliari).

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse:

  • NEET noortega tegelevaid noorsootöötajaid, kellel puudub või on väike kogemus Erasmus+ ja ESK programmidega;
  • õpetajaid;
  • HEV õpilastega tegelejaid;
  • kutseharidusvaldkonna töötajaid;
  • sotsiaaltöötajaid;
  • sotsiaalvaldkonna organisatsioonide esindajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 16.03.2022.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo seminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar