Noorteprogrammide keskus otsib coach’i

11.03.2022

Coach on noorteprogrammide keskuse kontekstis isik, kes pakub toetust vabatahtlikele nii karjäärivalikute tegemisel, töö planeerimisel kui ka teiste igapäevaste murede lahendamisel. Tegemist on toetusega, mida pakutakse vajaduse tekkides lisaks tavapärasele vabatahtliku toetusstruktuurile (tuutor, mentor jne). Otsime kuni kahte coach’i, kellel on valmisolek osutada teenust üle Eesti.

Tingimused kandidaadile
 • Eesti ja inglise keele oskus piisaval tasemel teenuse osutamiseks
 • Eelnev kokkupuude Euroopa vabatahtliku teenistusega
  • pikaajalise vabatahtliku teenistuse läbimine (2-12 kuud) või
  • tugiorganisatsiooni töös osalemine vähemalt 1 aasta vältel või
  • võrdväärne kogemus rahvusvahelises kontekstis
 • Töökogemus coach’ina
Töötasu
Töötasu ühe nõustamisjuhtumi kohta (varieerub erinevatel juhtumitel, kuid võib sisaldada ettevalmistust, ühte või kahte kohtumist, järeltegevusi – sh suhtlust vabatahtlikuga e-posti teel) 175 eurot, mis tasutakse arve alusel või sõlmitakse teenusepakkujaga käsundusleping, mille puhul on samuti kogukulu 175 eurot. Grupinõustamiste puhul (5-8 inimest) on päevatasu 875 eurot
Hankes osalemiseks palume esitada
 • CV (oluline, et mõistaksime Sinu ettevalmistust ja kogemust toe pakkumisel coach’ina (kuude täpsusega) ning kokkupuudet vabatahtliku teenistusega (kuude täpsusega))
Kandideerimisdokumentides täpsustada
Pakkuja nimi ja pakkuja registrikood või eraisikuna kandideerides isikukood
Pakkumine tuleb saata e-posti aadressile anett.manniste@harno.ee
Kandideerimistähtaeg: 17.03.2022
Juhtumite jagamine edukate pakkujate vahel toimub pakkumuste pingerea pinnalt. Pingerida moodustatakse järgneva valemi alusel:
 • Eelnev kogemus coach’ina – osakaal 50 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuude korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Vabatahtliku teenistuse läbimine – osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Tugiorganisatsiooni töös osalemine – osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.

Küsimuste korral võta ühendust Anett Männiste anett.manniste@harno.ee

Skip to toolbar