Koolituskutse: rahvusvaheline konverents “EUROPEAN FORUM OF YOUNG LEADERS”

15.03.2022

European Forum of Young Leaders annab osalejatele võimaluse arutleda hetke poliitilise olukorra üle, vahetada kogemusi ja leida uusi koostööpartnereid. Fookuses on Ukraina noorte olukord, aga arutletakse ka muude noori puudutavate teemade üle. Konverentsi eeldatavaks osalejate arvuks (kohapeal ja veebis kokku) on umbes 200.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 24.04.2022–27.04.2022 Poolas (ja veebis).

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema hea inglise keele oskusega noorsootöötajaid, koolitajaid ja noorteliidreid vanuses 18-30 aastat, kes tegutsevad aktiivselt hariduse, ettevõtlus- või sotsiaalvaldkonnas.

Kandideerimise tähtaeg on 20.03.2022.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar