Koolituskutse: rahvusvaheline konverents “LTA Beyond Borders – Neighbours together – Kick-off Event!”

16.03.2022

Konverentsi eesmärgiks on tõhustada koostööd Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide partnerriikidega. Konverents annab osalejatele võimaluse tutvuda koostöövõimalustega ja arendada koostöötegevusi  naabruspiirkonna riikide organisatsioonidega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 20.06.2022–24.06.2022 Prantsusmaal Pariisis.

 

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema noorsootöötöötajaid, koolitajaid, noorteliidreid, projektijuhte, poliitikakujundajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 18.03.2022.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar